ศูนย์จำหน่ายและนำเข้าเครื่อง CPAP แก้ภาวะหยุดหายใจ
  ขณะหลับ อาการนอนกรน ตรวจสุขภาพการนอนหลับ

  ผลกระทบจาการนอนกรน
  การนอนกรนเสียงดัง ทำให้รบกวนต่อผู้อื่นบางรายทำให้เกิด
  ปัญหาการดำเนินชีวิตคู่ได้

  ร่างการอ่อนเพลีย รู้สึกว่านอนไม่พอทำให้ร่างกายเกิดอาการง่วง
  นอนมีผลเสียต่อการเรียนการทำงาน เกิดอุบัติเหตุในการขับรถได้

  ในเด็กจะมีการพัฒนาการของสมองและร่างกายไม่ดี เพราะ
  รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ปัสสาวะรดที่นอน

  มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
  ขาดเลือด อาจทำให้เสียชีวิตทันทีเพราะหัวใจทำงานผิดปกติ
  ขณะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้มากกว่าคนปกติ
  เป็นเหตุให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

นำเข้าเครื่อง CPAP พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน

   
เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน*และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปากร จังหวัดอุดรธานี พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอนหลับ...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน***** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับโรงพยาบาล สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน*** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลเทพรัตน์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...
________________________________________________________________________________________________________________________
   
เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน***** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จังหวัดอุดรธานี พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน*** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลวัฒนา จังหวัดอุดรธานี พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน......   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน*** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลวัฒนา จังหวัดหนองคาย พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน......
________________________________________________________________________________________________________________________
   
เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน**** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับโรงพยาบาล ป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน***** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับโรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน***** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับโรงพยาบาลแพทย์มัตสุบายาชิ ชัยภูมิ พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...
________________________________________________________________________________________________________________________
   
เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน*** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลรวมแพทย์ หมออนันต์ พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ*โรงพยาบาลสกลนครจังหวัดสกลนคร พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับโรงพยาบาลขอนแก่นราม จังหวัดขอนแก่น พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...
________________________________________________________________________________________________________________________
   
เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน*และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอนหลับ...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน*** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลอุดรธานี โดยนายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัยรักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ SUTH Sleep Lab Center รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...

ศูนย์จำหน่ายและนำเข้า เครื่อง CPAP พร้อมบริการอะไหล่และอุปกรณ์การใช้งาน

- บริการอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน เช่น ฟิลเตอร์ ท่ออากาศ หน้ากากที่ใช้กับเครื่อง CPAP
- ตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่อง CPAP พร้อมอุปกรณ์ทุกรุ่นทุกแบรนด์
- บริการทำความสะอาด อบโอโซน ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และขจัดกลิ่นเครื่อง CPAP และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
- บริการโหลดผลข้อมูลใน SD CARD ของเครื่อง CPAP เพื่อดูผลจากการใช้งานของเครื่อง
- ตรวจเช็คเพื่อปรับค่ามาตรฐาน แรงดันอากาศของเครื่อง CPAP (Calibrate)
.
เครื่อง CPAP คืออะไร แก้ปัญหานอนกรนได้อย่างไร
Continuous Positive Airway Pressure
เครื่องอัดอาการแรงดันบวก สำหรับรักษาอาการนอนกรน และอาการหยุดหายใจระหว่างนอนหลับ หลักการทำงานคือ ผู้ป่วยจะสวมหน้ากากครอบบริเวณจมูก โดยเครื่องจะเป่าลม เข้าไปในจมูกผ่านลำคอและโคนลิ้นเพื่อเปิดให้ขยายตัว ตลอดเวลา ทำให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกขึ้นมีอากาศเพียงพอ ต่อการหายใจสามารถหลับสนิทได้ต่อเนื่องตลอดทั้งคืน แก้ปัญหาอาการนอนกรนและหยุดหายใจระหว่างนอนหลับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอบถามรายละเอียดและสั่งชื้อได้ที่
โทร. 044-242838, 093-3265612 และ 098-2766108
View the embedded image gallery online at:
https://www.alizsleepcare.com/#sigFreeId699ee6542c


 เนื่องจากการทำความสะอาดเครื่อง
 CPAP ภายนอกอย่างเดียวนั้นอาจ
 ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องทำการ
 อบโอโซนฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่น...


 บริการอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบ
 การใช้งานเครื่อง CPAP ที่บริษัท
 จำหน่ายเช่น หน้ากาก ท่ออากาศ
 และบริการโหลดข้อมูล SD CARD.


 CPAP Hosting Life อุปกรณ์ขายึด
 สายท่ออากาศสำหรับเครื่อง CPAP
 สามารถใช้กับเครื่อง CPAP ได้
 ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ...


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อนเข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยในการใช้งานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่นสามารถ
ถอดมาทำความสะอาดได้


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน  เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน  การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น  สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 BMC CPAP NM1 Mask Clip Mini
Connect To Mask And     Headgear ใช้ต่อระหว่างหน้ากาก CPAP และสายรัดหน้ากาก CPAP


 BMC CPAP Blower สำหรับ BMC
  .
  .
  .


 BMC GII CPAP PCBA+Display
 สำหรับ BMC RESmart GII ...


 BMC GII CPAP Display สำหรับ
 BMC RESmart GII...


 BMC CPAP SpO2 Kit เครื่องวัด
 ออกซิเจนปลายนิ้ว...


 ซิลิโคนครอบจมูกหน้ากาก BMC
 รุ่น N2 Nasal Mask...


 CPAP Air Tube ท่ออากาศยาว
  6 ฟุตมีความยืดหยุ่นทนทานใช้
 สำหรับต่อระหว่างเครื่อง CPAP
 และหน้ากาก สามารถใช้กับเครื่อง
 CPAP และหน้ากากได้ทุกยี่ห้อ...


 สายรัดคาง Chin Strap แก้อาการ
 นอนกรน ใช้รัดคางเพื่อประคอง
 กล้ามเนื้อโคนลิ้นไมให้ปิดหลอดลม
 ขณะนอนหลับ และจัดตำแหน่ง
 ขากรรไกรให้เหมาะสม...


 Headgear สายรัดหน้ากาก CPAP
 (ไม่รวมหน้ากาก) ทำจากวัสดุชั้นดี
 มีความนุ่ม ยืดหยุ่น ทนทานสูง
 สามารถใช้ร่วมกับหน้ากาก CPAP
 ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ...


 ซิลิโคนครอบจมูกหน้ากาก BMC
 รุ่น N4 Nasal Mask... .
.
.
.


 ซิลิโคนครอบจมูกหน้ากาก Philips
 รุ่น EasyLife Nasal Mask... ซิลิโคนครอบจมูกหน้ากาก
 Weinmann รุ่น Joyce One
 Nasal Mask...


 Forehead Cushion Joyce One
 Mask... สายรัดหัว Philips Respironics
 Premium Headgear... สายอะแดปเตอร์ชาร์จไฟ สำหรับ
 BMC CPAP Adapter AC For
 BMC GII CPAP...
.


 BMC GII Water Chambers...
.
.
.


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้ DeVilbiss DV64 Blue CPAP Tube ท่ออากาศเครื่อง CPAP DeVilbiss DV64 Blue...


 Climateline Heated tube for S9 Escape ท่ออากาศเครื่อง CPAP
ResMed S9 Escape ...


 ResMed AirMini HumidX...
.
.


 ResMed AirMini HumidX Plus...
.
.


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 ท่ออากาศยาว CPAP (ใส) มีความ
 ยืดหยุ่นทนทานใช้สำหรับต่อเครื่อง
 CPAP และหน้ากาก สามารถใช้กับ
 CPAP และหน้ากากได้ทุกยี่ห้อ...


 สายรัดหน้ากาก CPAP (B) ไม่รวม
 หน้ากาก ทำจากวัสดุชั้นดี มีความ
 นุ่มยืดหยุ่น ทนทานสูง ใช้ร่วมกับ
 หน้ากาก CPAP ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

Official Phone Number

Aliz Visitors Counter

00873625
Today
This Week
All days
240
1932
873625

Today :: 24 - 07 - 2024

การทดลองเครื่อง CPAP ที่ Aliz Sleepcare Center

วิธีการใช้เครื่อง CPAP

ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสกลนคร...
 

See More

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมงานวิชาการ

สาเหตุของการนอนกรน

เพศชาย ประมาณร้อยละ 85 เป็นเพศชาย
อายุที่มากขึ้น เนื้อเยื่อต่างๆ จะขาดความตึงตัว
ความอ้วน พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วย
แน่นจมูก จมูกเป็นต้นทางของทางเดินหายใจ
การสูบบุหรี่ ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจแย่ลง...                Read More +

วิธีทำความสะอาด CPAP

porn Porn