เกี่ยวกับเรา บริษัท อลีซ สลีพแคร์ จำกัด

เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแทพย์ CPAP เพื่อรักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ พร้อมให้คำ   ปรึกษาแนะนำและตรวจสุขภาพการนอนหลับเพื่อวิเคราะห์ ให้การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาการนอนกรนเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพ เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือดซึ่งอาจทำให้เสียชีวิต ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง สอบถามรายละเอียดการให้บริการและการรักษาได้ที่
บริษัท อลีซ สลีพแคร์ จำกัด โทร.044-242838 ,092-2607093 และ 093-3265612

porn Porn