เปิด SLEEP LAB ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จังหวัดอุดรธานี

ตรวจสุขภาพการนอนหลับ ( ตรวจการนอนกรน ) โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรเปิดแล้ว!! SLEEP LAB รักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จังหวัดอุดรธานี พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน ตรวจสอบปัญหาการนอนกรน การนอนหลับไม่สนิท การหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ มากมายเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคของหลอดเลือดในสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตในกลุ่มผู้ที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง สอบถามรายละเอียดการให้บริการ การรักษาได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 042-343111 ต่อ 121

สาเหตุของการนอนกรน

เพศชาย ประมาณร้อยละ 85 เป็นเพศชาย
อายุที่มากขึ้น เนื้อเยื่อต่างๆ จะขาดความตึงตัว
ความอ้วน พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วย
แน่นจมูก จมูกเป็นต้นทางของทางเดินหายใจ
การสูบบุหรี่ ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจแย่ลง...                Read More +
porn Porn