เปิด SLEEP LAB ร่วมกับ โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จ.สุรินทร์

เปิดแล้ว SLEEP LAB ศูนย์ตรวจและวินิจฉัยรักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จังหวัดสุรินทร์ พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน ตรวจสอบปัญหาการนอนกรน ตรวจสอบปัญหาการนอนหลับไม่สนิท การหยุดหายใจ ขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งอาจทำให้ เสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง
- บุคคลทั่วไปที่มีอาการดังกล่าวนี้ สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่ โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จังหวัดสุรินทร์
สอบถามรายละเอียดการให้บริการ การรักษาได้ที่ โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-515-700-1 Fax. 044-512-496

porn Porn