Aliz Sleepcare เปิดศูนย์บริการตรวจสุขภาพการนอนหลับ และรักษาการนอนกรน

   
เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน*** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลอุดรธานี โดยนายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน***** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับโรงพยาบาล สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน*** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลเทพรัตน์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...
________________________________________________________________________________________________________________________
   
เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน***** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จังหวัดอุดรธานี พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน*** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลวัฒนา จังหวัดอุดรธานี พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน......   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน*** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลวัฒนา จังหวัดหนองคาย พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน......
________________________________________________________________________________________________________________________
   
เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน**** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับโรงพยาบาล ป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน***** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับโรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน***** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับโรงพยาบาลแพทย์มัตสุบายาชิ ชัยภูมิ พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...
________________________________________________________________________________________________________________________
   
เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน*** และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลรวมแพทย์ หมออนันต์ พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ*โรงพยาบาลสกลนครจังหวัดสกลนคร พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับโรงพยาบาลขอนแก่นราม จังหวัดขอนแก่น พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน...
________________________________________________________________________________________________________________________
   
เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน*และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอนหลับ...   เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน*และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปากร จังหวัดอุดรธานี พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอนหลับ...   เปิดบริการตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับที่บ้านพร้อมให้การทดสอบใช้เครื่อง CPAP สำหรับแก้อาการนอนกรน...
________________________________________________________________________________________________________________________
...............................................................................
เปิดศูนย์ตรวจและวินิจฉัยรักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ SUTH Sleep Lab Center รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Official Phone Number

ผู้ใช้บริการ CPAP จาก Aliz Sleepcare Center

ตรวจการนอนหลับที่บ้าน

วิธีการใช้เครื่อง CPAP

ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสกลนคร...
 

See More

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมงานวิชาการ

สาเหตุของการนอนกรน

เพศชาย ประมาณร้อยละ 85 เป็นเพศชาย
อายุที่มากขึ้น เนื้อเยื่อต่างๆ จะขาดความตึงตัว
ความอ้วน พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วย
แน่นจมูก จมูกเป็นต้นทางของทางเดินหายใจ
การสูบบุหรี่ ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจแย่ลง...                Read More +

Aliz Visitors Counter

00577808
Today
This Week
All days
142
2202
577808

Today :: 27 - 11 - 2022

วิธีทำความสะอาด CPAP

หน้ากาก CPAP Mask

หน้ากาก Philips Wisp Nasal Mask
 
หน้ากาก N20 Classic Nasal Mask
 
หน้ากาก CPAP BMC iVolve F1A
 
หน้ากาก  BMC Fealite Nasal Pillows
 
หน้ากาก BMC Fealite Nasal Pillows
 
หน้ากาก CPAP BMC iVolve N2
 
หน้ากาก CPAP BMC N4 Nasal Mask
 
หน้ากาก CPAP ResMed Air Fit N10
 
หน้ากาก CPAP ResMed Mirage FX
 
หน้ากาก CPAP Weinmann Joyce One
 
porn Porn