ประชุมวิชาการ เรื่องการนการนอนกรน กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3

การประชุมวิชาการ การนอนกรนและโรคภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ (Snoring and Obstructive Sleep Apnea) วันที่ 26 กค. 59 กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

porn Porn