BMC GII CPAP PCBA+Display

BMC GII CPAP PCBA+Display สำหรับ BMC RESmart GII

เซตสินค้าประกอบด้วย :: BMC GII CPAP PCBA+Display ติดต่อสั่งซื้อ 044-242838, 093-3265612

สาเหตุของการนอนกรน

เพศชาย ประมาณร้อยละ 85 เป็นเพศชาย
อายุที่มากขึ้น เนื้อเยื่อต่างๆ จะขาดความตึงตัว
ความอ้วน พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วย
แน่นจมูก จมูกเป็นต้นทางของทางเดินหายใจ
การสูบบุหรี่ ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจแย่ลง...                Read More +
porn Porn