Filter-Devilbiss สีดำ ฟิลเตอร์ แผ่นกรองอากาศ แผ่นกรองฝุ่น CPAP

แผ่นกรองฝุ่นสำหรับ Devillbiss Auto CPAP ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อนเข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยในการงานเครื่อง CPAP สามารถถอดมาทำความสะอาดด้วยการปัดฝุ่นหรือล้างน้ำได้

เซตสินค้าประกอบด้วย :: Filter-Devilbiss สีดำ 2 ชิ้น ติดต่อสั่งซื้อ 044-242838, 093-3265612

สาเหตุของการนอนกรน

เพศชาย ประมาณร้อยละ 85 เป็นเพศชาย
อายุที่มากขึ้น เนื้อเยื่อต่างๆ จะขาดความตึงตัว
ความอ้วน พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วย
แน่นจมูก จมูกเป็นต้นทางของทางเดินหายใจ
การสูบบุหรี่ ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจแย่ลง...                Read More +
porn Porn