บริการอะไหล่ และอุปกรณ์เครื่อง CPAP

อลิช สลีพแคร์ เซ็นเตอร์ ( Aliz Sleepcare Center )

- จำหน่ายอุปกรณ์ แก้การนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (เครื่อง CPAP)

- จำหน่ายเครื่อง CPAP Devilbiss, Philips Respironics, ResMed, Weinmann, BMC และอุปกรณ์ใช้งานครบชุด
   ราคา 20,000 - 65,000 บาท

- บริการอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน เช่น ฟิลเตอร์ ท่ออากาศ หน้ากากที่ใช้กับเครื่อง CPAP

- ตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่อง CPAP พร้อมอุปกรณ์ทุกรุ่นทุกแบรนด์

- บริการทำความสะอาด อบโอโซน ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และขจัดกลิ่นเครื่อง CPAP และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- บริการโหลดผลข้อมูลใน SD CARD ของเครื่อง CPAP เพื่อดูผลจากการใช้งานของเครื่อง

- ตรวจเช็คเพื่อปรับค่ามาตรฐาน แรงดันอากาศของเครื่อง CPAP (Calibrate)

- บริการออกใบกำกับภาษี (ใบเสร็จรับเงิน) ค่าเครื่อง CPAP พร้อมอุปกรณ์ ในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์ในการรักษาจากทางภาครัฐ
  (รหัสเบิกอุปกรณ์ 3012 = 20,000 บาท) ค่าหน้ากากที่ใช้กับเครื่อง CPAP (รหัสเบิกอุปกรณ์ 3013 = 4,000 บาท)

- มีบริการให้ทดลองใช้เครื่อง CPAP เพื่อหาค่าแรงดัน ที่ใช้ในการรักษาและดูแลผล รวมถึงคุณสมบัติของ CPAP ในแต่ละรุ่น
  ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

- มีบริการให้เช่าเครื่อง CPAP เพื่อนำไปใช้งาน

- ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาจากการใช้งานของเครื่อง CPAP แต่ละรุ่นให้เหมาะสมกับผู้ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
  ในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น เช่นแรงดันอากาศที่ใช้ไม่เหมาะสม เช็คอาการรั่วของหน้ากาก CPAP ขณะใช้งาน หรือใส่แล้วรู้สึกอึดอัด
   คอแห้ง ไม่สามารถใช้ติดต่อได้ทั้งคืน

- ให้ข้อมูลความรู้และรายละเอียด เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการนอนหลับ(นอนกรน) และภาวะหยุดหายใจในขณะหลับ

เปิดบริการ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท อลิซ สลีพแคร์ จำกัด 883/7 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (ตรงข้ามโรงแรมวีวัน)

044-242838, 093-3265612 และ 092-2607093

สาเหตุของการนอนกรน

เพศชาย ประมาณร้อยละ 85 เป็นเพศชาย
อายุที่มากขึ้น เนื้อเยื่อต่างๆ จะขาดความตึงตัว
ความอ้วน พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วย
แน่นจมูก จมูกเป็นต้นทางของทางเดินหายใจ
การสูบบุหรี่ ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจแย่ลง...                Read More +
porn Porn